Josef Rataj

Josef Rataj (* 29. května 1979 Plzeň) je český pop-artový umělec, malíř, výtvarník a performer.

Je jedním z průkopníků pop-artového umění u nás a je inspirátorem pro mladou generaci. 

Jeho tvorba je charakteristická odvahou riskovat a tvořit nové trendy.

Josef Rataj nabízí české veřejnosti umění, které je aktuálním trendem ve Spojených státech, především pak v Hollywoodu.

Převážnou část jeho obrazů tvoří portréty osobností spojených s kulturou v USA.

Maluje také díla abstraktní, která vznikají především na zakázku pro zahraniční klienty jako výzdoba jejich luxusních amerických bytů.

Mimo pop-artu kombinovaného s abstrakcí se věnuje též tvorbě 3D objektů.

Je známý svou malbou do hudby a jeho díla bývají součástí výstav, eventů, koncertů i charitativních projektů.