Pro zobrazení Vašich cen se přihlaste do e-shopu.

Registrací získáte až 15% slevu na celý sortiment.

Den Svatého Valentýna

Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky, náklonnosti mezi partnery. Tento romantický svátek vznikl jako oslava mučednictví Svatého Valentýna, připomíná a oslavuje život kněze Valentýna, který se podle legendy vzepřel vládci Říma Claudiovi II., který zakazoval svým vojákům se ženit a tajně mladé páry oddával. Za tuto činnost ho stihl trest a 14. února byl popraven.

Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století, včetně českých.

zdroj: Wikipedia


Jak to již v historii bývá, je více legend o životě Svatého Valentýna. Podle jedné legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman a byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky, urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Přesný rok smrti sv. Valentina není znám, uvádějí se tři možnosti: 269, 270 a 273.

Pravděpodobně nejstarší dochovaný valentýnský dopis je v anglickém jazyce z roku 1477. Napsala ho Margery Brewsová svému snoubenci. Popisuje v něm stesk po svém snoubenci a komplikovanou situaci v rodině v návaznosti na výši věna. Příběh měl šťastný konec a snoubenci se vzali.

zdroj: British Library

 

Dopis se nachází v anglické Britské knihovně (British Library) a pochází s jedné z největších sbírek soukromé korespondence z 15. století, známé jako Pastonovy dopisy

MyCreation (10)