Den Svatého Valentýna

Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky, náklonnosti mezi partnery. Tento romantický svátek vznikl jako oslava mučednictví Svatého Valentýna, připomíná a oslavuje život kněze Valentýna, který se podle legendy vzepřel vládci Říma Claudiovi II., který zakazoval svým vojákům se ženit a tajně mladé páry oddával. Za tuto činnost ho stihl trest a 14. února byl popraven.

Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století, včetně českých.

zdroj: Wikipedia


Jak to již v historii bývá, je více legend o životě Svatého Valentýna. Podle jedné legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman a byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky, urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Přesný rok smrti sv. Valentina není znám, uvádějí se tři možnosti: 269, 270 a 273.

Pravděpodobně nejstarší dochovaný valentýnský dopis je v anglickém jazyce z roku 1477. Napsala ho Margery Brewsová svému snoubenci. Popisuje v něm stesk po svém snoubenci a komplikovanou situaci v rodině v návaznosti na výši věna. Příběh měl šťastný konec a snoubenci se vzali.

zdroj: British Library

 

Dopis se nachází v anglické Britské knihovně (British Library) a pochází s jedné z největších sbírek soukromé korespondence z 15. století, známé jako Pastonovy dopisy

MyCreation (10)